AKADEMIA JA

W Polsce praca z emocjami dzieci najczęściej sprowadza się do

pojedynczych lekcji na godzinach wychowawczych lub włączania dzieci

do programów profilaktyczno-terapeutycznych.

Niestety, ale o emocjach zaczynamy mówić dopiero wtedy, gdy dochodzi do sytuacji trudnych, a  nawet skrajnych - agresji werbalnej bądź fizycznej na innych osobach lub na rzeczach, a także autoagresji.

Emocje, czyli coś, co dotyczy każdego człowieka, jest pomijane w podstawie programowej. Szkoła oczekuje, aby dziecko zachowywało się zgodnie z przyjętymi normami, dając zakazy i nakazy, nie tłumacząc mu, co się w nim dzieje, a także, jak konstruktywnie i efektywnie radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Dla porównania można podać szkoły w Danii, najszczęśliwszym kraju świata, gdzie co tydzień poświęca się godzinę na pracę dzieci z emocjami. Na takich lekcjach dzieci uczą się jak rozmawiać, rozpoznawać emocje własne i innych, radzić sobie z problemami, wypracowywać rozwiązania konfliktów. Dzieci takie wyrastają na dorosłych świadomych swoich uczuć i własnej wartości, którzy potrafią działać w grupie i radzić sobie z problemami.

Brak takich działań w polskiej szkole wcale nie oznacza, że nie ma potrzeby uczyć dzieci o emocjach! Coraz bardziej świadomi rodzice i nauczyciele widzą znaczący deficyt w tym obszarze, próbując na własną rękę wspomagać w rozwoju emocjonalnym dzieci i młodzież. Pokazują to zarówno nasze doświadczenie i nowe koncepcje pedagogiczne i psychologiczne. Zauważyliśmy jak ważne jest świadome rozwijanie emocji i że musi ono trwać od wczesnego dzieciństwa do okresu pełnoletności. Podpowiada to też Stuart Shanker mówiąc o nauce samoregulacji, Jesper Juul o radzeniu sobie z emocjami czy koncepcje polskiej psycholog Agnieszki Stein.

 

Dzieci i młodzież prawie co roku stają przed nowymi wyzwaniami i problemami, których właściwe przepracowanie i zrozumienie powoduje stworzenie skutecznych schematów  działań. Jak to zrobić? Jest wiele dróg - jedną z nich jest stworzenie programu wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, skierowanego do konkretnych grup wiekowych. I to właśnie Państwu proponujemy!

KORZYŚCI DLA DZIECI

wynikające z udziału w programie

Dzieci uczą się nazywać emocje: mają samoświadomość ich rozpoznawania u siebie, uczą się je rozładowywać a także rozpoznawać u innych.

Udział w programie rozwija umiejętności związane z komunikacją: jest mniej konfliktów w szkole i w domu, dzieci uczą się jak je rozwiązywać jeśli się już pojawią, uczą się asertywności i stawiania granic. Dzięki udziałowi w programie uczą się współpracy a także zrozumienia drugiej strony.

Zajęcia mają istotny wpływ na rozwijanie pewności siebie: udział w programie buduje poczucie własnej wartości, zwiększa odwagę, wspiera bycie skuteczniejszym w działaniu.

Dzieci uczą się toleracji:  akceptują różnice.

Dzieci poznają i ćwiczą zasady związane z samoregulacją emocji: rozwijanie umiejętności radzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych.

Program uczy dzieci, że każda emocja jest ważna i potrzebna: dzieci nie tłumią emocji lecz uczą się z nich czerpać informacje o sobie – każda emocja jest po coś, jest informacją.

Lepsze radzenie sobie ze stresem: dzieci są lepiej skoncentrowane, uczą się jak rozładowywać stres, emocje, jak się wyciszyć.

 

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

wynikające z udziału w programie

Dzieci będą umiały nazwać swoje emocje a dzięki temu komunikacja z rodzicem będzie łatwiejsza.

Rodzic będzie wiedział jakie emocje przeżywa jego dziecko. 

Rodzic jest spokojniejszy, bo wie, że dziecko umie zadbać o siebie i o drugą stronę.

Wie także jak sobie radzić w trudnych chwilach, dostaje „receptę“ ☺

Rodzic czerpie od dziecka (jedność rodziny) a także ma szansę na rozwój własny i samopoznanie.

Poprawa relacji z dzieckiem, poprawa relacji w rodzinie na przestrzeni rozwoju dziecka.

Profilaktyka uzależnień dziecka i ochrony przed środowiskiem toksycznym.

Zyskanie wiedzy, że każde zachowanie dziecka jest dopuszczalne, dziecko ma prawo do wyrażania swoich emocji. Emocje są źródłem konkretnej informacji o dziecku.

Nauka wyrażania uczuć, okazywania i nazywania emocji.

 

REFERENCJE PROF. IZDEBSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto JA - skierowany jest do dzieci najmłodszych:

  • “Pudełko talentów” - przedszkole - dzieci 3-4 letnie (więcej...)

  • “Podróż” - przedszkole - dzieci 5-6 letnie (więcej...)

 

Oto ja uczy dzieci, jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym całym nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

Najmłodszych w tej drodze wspiera pluszak JA, towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez  zawiłe meandry emocji.

 

 

W szkole podstawowej program został podzielony na 3 części:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA czyli KTO - dedykowany jest dzieciom:

 

Ja czyli kto pokazuje dzieciom ich “nową starą” odsłonę. Już trochę osadzone w sobie zdążyły się oswoić ze sobą, zmierzyć się z rzeczywistością i odnaleźć w niej. W tym czasie biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać a emocje szaleją, dzieci znowu szukają siebie, swojej tożsamości, a co dla nich najtrudniejsze - często w innym, mniej sprzyjającym otoczeniu. Rodzice i nauczyciele mówią o tych dzieciach: “ciągle gada” "wiecznie dyskutuje” “emocje w nim hulają”, więc program uczy jak rozwiązywać konflikty, a także być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com