Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalisty

 

 

 

 

W wyniku reformy edukacji od września 2017 roku rozpoczęła się likwidacja

gimnazjów.

Uczennice i uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali

do klas szóstych, w nowym roku szkolnym znaleźli się w klasach siódmych

i jako pierwszy rocznik w 2019 roku ukończą ośmioletnią szkołę podstawową.

W obecnych siódmych klasach uczy się młodzież urodzona w roku 2004 

oraz 2005(dzieci, które mając 6 lat w 2011 roku rozpoczęły naukę w szkole).

 

W roku 2019 ta grupa, licząca 372 tysiące uczennic i uczniów (dane SIO), rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych – liceach, technikach lub szkołach branżowych. W tym samym roku, w tych samych typach szkół naukę rozpocznie również 359 tysięcy uczennic i uczniów z rocznika 2003, którzy ukończą wówczas – jako ostatni rocznik – gimnazja.

Oznacza to, że do rekrutacji do szkół średnich wiosną 2019 roku przystąpi około 730 tysięcy uczennic i uczniów, czyli dwa razy więcej niż w innych latach. Co oznacza, że uzyskanie miejsca w wybranej szkole średniej będzie niezwykle trudne.

Dzieci już teraz odczuwają olbrzymią presję w związku ze zmianami, które ich dotknęły. Siódmoklasistki i siódmoklasiści są nadmiernie przeciążeni obowiązkami wynikającymi ze zmian wprowadzonych przez MEN. Z kolei ostatni rocznik gimnazjalistów boryka się ze zmianami nauczycielek i nauczycieli, nauką w wygaszanych szkołach, poczuciem osamotnienia w placówkach, w których po przekształceniach w szkoły podstawowe zaczynają dominować dzieci młodsze, a potrzeby nastolatek i nastolatków spychane są na dalszy plan.

Perspektywa wyjątkowo trudnej rekrutacji do szkół średnich potęguje i tak olbrzymi stres dorastającej młodzieży, którą u progu dorosłego życia państwo potraktowało wyjątkowo niesprawiedliwie. (źródło: www.rodzicemajaglos.pl)

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom pragniemy uruchomić intensywny KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ósmoklasisty/gimnazjalisty.

Z pomocą profesjonalnych nauczycieli z dziedziny polonistyki, anglistyki i matematyki przeprowadzimy Wasze dzieci przez ten trudny czas i przygotujemy do testów, wyposażając w przydatne narzędzia.

Kurs obejmuje materiał z zakresu języka polskiego + lektur, matematyki i języka angielskiego, skupia się przede wszystkim na testach, które czekają uczniów, przypominając materiał i uzupełniając niezbędną wiedzę.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now