Działania społeczne

Integracyjny Dzień Dziecka w Przyjaźni

We współpracy z Gminą Żukowo Fundacja Pro Bono Societas organizuje działania edukacyjno-kulturalne w formie jednodniowego festynu integracyjnego w ramach obchodów Dnia Dziecka. Celem działań jest integracja społeczności ukraińskiej ze społecznością lokalną. Wydarzenie jest dedykowane, w szczególności, osobom z Ukrainy (z doświadczeniem migracji), przebywającym na terenie gminy Żukowo.

Festyn odbędzie się 3 czerwca przy świetlicy we wsi Przyjaźń w Gminie Żukowo. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 14.1 Integracja imigrantów.

 


Do pobrania