Działania społeczne

Multi School-ti Art

W ramach aktualnego projektu przeprowadzamy serię 6 półtoragodzinnych warsztatów poświęconych wielokulturowości. W trakcie tych zajęć uczestnicy mają okazję uczestniczyć w dwóch głównych częściach: socjologicznej i praktycznej. W pierwszej fazie skupiamy się na zrozumieniu nas samych jako istot społecznych, analizie miejsca jednostki w społeczeństwie oraz prowadzeniu rozmów na temat różnic kulturowych i ich wpływu na sztukę i codzienne życie. Wspólnie z dziećmi angażujemy się w atrakcyjne formy integracji i podejścia do rówieśników z różnych kultur.

Część praktyczna warsztatów koncentruje się na zajęciach artystycznych, gdzie staramy się wyrazić poznane treści za pomocą sztuki. Efektem tego procesu będzie specjalnie zaprojektowana i wykonana przez dzieci ściana z graffiti, pełniąca rolę symbolu wielokulturowej szkoły. Chcemy, aby Szkoła nr 23 była postrzegana jako miejsce przyjazne, otwarte, tolerancyjne i twórcze. Kolejnym rezultatem wspólnej pracy będzie film poruszający tematy tolerancji, wielokulturowości i pozytywnego wpływu tych wartości na życie i sztukę.

Głównym celem projektu jest edukacja dzieci na temat człowieka jako istoty społecznej, jego roli w grupie, wpływu grupy na jednostkę, różnic kulturowych i innych aspektów, takich jak stereotypy. Poprzez interaktywne zajęcia pragniemy, aby dzieci same odkryły, że różnice między nimi są nieistotne, a wszyscy dążymy do podobnych celów i marzeń. Starając się obalić stereotypy, wspólnie wypracujemy sposoby na integrację, wzajemne zrozumienie oraz korzyści płynące z życia w wielokulturowym środowisku.

Sztuka pełni kluczową rolę jako narzędzie do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza dzięki różnorodności trendów kulturowych. Uczestnicy projektu będą mieli szansę przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce, angażując swoich rówieśników do współudziału w filmie. Jego celem jest podniesienie poziomu zrozumienia i tolerancji, obalenie stereotypów oraz wzmocnienie relacji w środowisku uczniowskim. Stworzone w ramach projektu graffiti będzie symbolem Multi Schoolti jako miejsca przyjaznego wszystkim, niezależnie od wszelkich różnic.

Cele edukacji dzieci w zakresie wielokulturowości, różnic kulturowych i walki ze stereotypami stanowią kluczowy element budowania otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa. Nasza praca ma na celu rozwijanie wrażliwości kulturowej, promowanie szacunku wobec różnorodności oraz eliminowanie uprzedzeń i stereotypów.

Projekt finansowany w ramach projektu IOM finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.


Do pobrania