Akademia Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w Gdyni i Sopocie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci i  młodzieży. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. To najważniejsze zagadnienia wchodzące w skład specjalistycznego treningu umiejętności społecznych. Sopot oraz Gdynia to miasta, w których tego typu zajęcia są prowadzone przez kadrę składającą się wyłącznie z samych specjalistów. Prowadzący trening umiejętności społecznych dla dzieci w Gdyni oraz Sopocie posiadają szerokie doświadczenie w pracy z najmłodszymi, w tym również tymi w wieku przedszkolnym.

rzut
rzut

Trening umiejętności społecznych Sopot i Gdynia - korzyści

Dlaczego warto zapisać się na trening z umiejętności społecznych? Gdynia oraz Sopot to miasto, w których taka struktura zajęć jest na wyciągnięcie ręki. Rodzice nie zawsze zdają sobie jednak sprawę, jak ważne jest przyswojenie pewnych umiejętności społecznych, szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.

​Aby zrozumieć, jak ważną rolę pełni trening umiejętności społecznych dla dzieci w Gdyni, warto bliżej przyjrzeć się wyzwaniom, jakie stoją przed dzieckiem w dniu rozpoczęcia edukacji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło listę, co musi umieć dziecko idąc do szkoły:

Oprócz ocen niezwykle istotne są kompetencje społeczne, m.in.: radzenie sobie z emocjami, kontrolowanie ich; empatia w stosunku do innych; współpraca z innymi dziećmi; umiejętność przyjmowania, że coś zrobiliśmy niewłaściwie.  Dodatkowo dla TUS ważne jest aktywne słuchanie innych. Trening umiejętności społecznych w Sopocie kładzie szczególny nacisk na zrozumienie swoich emocji, przetworzenie ich, a następnie wypracowanie odpowiedniej reakcji. To kluczowa umiejętność, która jest przydatna nie tylko na przestrzeni całej edukacji, ale także w codziennym życiu.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych w Sopocie i Gdyni?

Na zajęciach treningu umiejętności społecznych w Gdyni oraz Sopocie poprzez ćwiczenia, ale również gry i zabawy będziemy przyswajać wszelkie umiejętności społeczne.

Program kierowany do dzieci od lat 4, wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z podziałem na grupy wiekowe.

CELEM  PROGRAMU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W GDYNI I SOPOCIE JEST ROZWIJANIE NASTĘPUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,

 • wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)

 • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała

 • nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),

 • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,

 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,

 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,

 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,

 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,

 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,

 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

rzut
rzut

Mindfulness z elementami Arteterapii - trening umiejętności społecznych Sopot, Gdynia

Zajęcia te mają na celu skupienie uwagi, koncentrację, pobudzenie kreatywności poprzez różne zadania związane ze sztuką (jak np. rysunek czy muzykę) oddziałując na różne nasze zmysły (uważny ruch, oddech, smak, uważne siedzenie w spokoju i harmonii, itp.).

To wszystko po to, by podjąć naukę jak się zatrzymać i wyciszyć. Ta umiejętność jest bardzo ważna w życiu.

Podczas zajęć wchodzących w skład treningu umiejętności społecznych w Gdyni i Sopocie  dzieci uczą się spokoju, harmonii, uwagi, koncentracji, wyrażania emocji, pamięci. Mindfulness to nauka uważności, sztuka życia tu i teraz, doceniania, wdzięczności, życzliwości. W połączeniu z elementami Arteterapii mamy możliwość obserwacji siebie poprzez umiejętność wsłuchiwania się w zmysły i reakcję na sztukę. Podczas zajęć uczymy się wyciszenia, skupienia uwagi.

To nauka o sobie samym – umiejętność wsłuchania się w swoje potrzeby, bycia obecnym w swoim życiu, uspokojenia myśli i emocji, lekcja życzliwości bez oceniania, wśród miłości.