Akademia Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci i  młodzieży. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Dlaczego warto zapisać się na trening z umiejętności społecznych?

Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło listę, co musi umieć dziecko idąc do szkoły:

Oprócz ocen niezwykle istotne są kompetencje społeczne, m.in.: radzenie sobie z emocjami, kontrolowanie ich; empatia w stosunku do innych; współpraca z innymi dziećmi; umiejętność przyjmowania, że coś zrobiliśmy niewłaściwie.  Dodatkowo dla TUS ważne jest aktywne słuchanie innych.

Na zajęciach poprzez ćwiczenia, ale również gry i zabawy będziemy przyswajać wszelkie umiejętności społeczne.

Program kierowany do dzieci od lat 4, wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z podziałem na grupy wiekowe.

rzut
rzut

CELEM  PROGRAMU JEST ROZWIJANIE NASTĘPUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,

 • wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)

 • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała

 • nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),

 • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,

 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,

 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,

 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,

 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,

 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,

 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

Mindfulness z elementami Arteterapii

Zajęcia te mają na celu skupienie uwagi, koncentrację, pobudzenie kreatywności poprzez różne zadania związane ze sztuką (jak np. rysunek czy muzykę) oddziałując na różne nasze zmysły (uważny ruch, oddech, smak, uważne siedzenie w spokoju i harmonii, itp.).

To wszystko po to, by podjąć naukę jak się zatrzymać i wyciszyć. Ta umiejętność jest bardzo ważna w życiu.

Podczas zajęć dzieci uczą się spokoju, harmonii, uwagi, koncentracji, wyrażania emocji, pamięci. Mindfulness to nauka uważności, sztuka życia tu i teraz, doceniania, wdzięczności, życzliwości. W połączeniu z elementami Arteterapii mamy możliwość obserwacji siebie poprzez umiejętność wsłuchiwania się w zmysły i reakcję na sztukę. Podczas zajęć uczymy się wyciszenia, skupienia uwagi.

To nauka o sobie samym – umiejętność wsłuchania się w swoje potrzeby, bycia obecnym w swoim życiu, uspokojenia myśli i emocji, lekcja życzliwości bez oceniania, wśród miłości.

rzut