Akademia Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w Gdyni i Sopocie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci i  młodzieży. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. To najważniejsze zagadnienia wchodzące w skład specjalistycznego treningu umiejętności społecznych. Sopot oraz Gdynia to miasta, w których tego typu zajęcia są prowadzone przez kadrę składającą się wyłącznie z samych specjalistów. Prowadzący trening umiejętności społecznych dla dzieci w Gdyni oraz Sopocie posiadają szerokie doświadczenie w pracy z najmłodszymi, w tym również tymi w wieku przedszkolnym.

rzut
rzut

Trening umiejętności społecznych Sopot i Gdynia - korzyści

Dlaczego warto zapisać się na trening z umiejętności społecznych? Gdynia oraz Sopot to miasto, w których taka struktura zajęć jest na wyciągnięcie ręki. Rodzice nie zawsze zdają sobie jednak sprawę, jak ważne jest przyswojenie pewnych umiejętności społecznych, szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.

​Aby zrozumieć, jak ważną rolę pełni trening umiejętności społecznych dla dzieci w Gdyni, warto bliżej przyjrzeć się wyzwaniom, jakie stoją przed dzieckiem w dniu rozpoczęcia edukacji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło listę, co musi umieć dziecko idąc do szkoły:

Oprócz ocen niezwykle istotne są kompetencje społeczne, m.in.: radzenie sobie z emocjami, kontrolowanie ich; empatia w stosunku do innych; współpraca z innymi dziećmi; umiejętność przyjmowania, że coś zrobiliśmy niewłaściwie.  Dodatkowo dla TUS ważne jest aktywne słuchanie innych. Trening umiejętności społecznych w Sopocie kładzie szczególny nacisk na zrozumienie swoich emocji, przetworzenie ich, a następnie wypracowanie odpowiedniej reakcji. To kluczowa umiejętność, która jest przydatna nie tylko na przestrzeni całej edukacji, ale także w codziennym życiu.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych w Sopocie i Gdyni?

Na zajęciach treningu umiejętności społecznych w Gdyni oraz Sopocie poprzez ćwiczenia, ale również gry i zabawy będziemy przyswajać wszelkie umiejętności społeczne.

Program kierowany do dzieci od lat 4, wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z podziałem na grupy wiekowe.

CELEM  PROGRAMU TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W GDYNI I SOPOCIE JEST ROZWIJANIE NASTĘPUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,

 • wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)

 • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała

 • nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),

 • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,

 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,

 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,

 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,

 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,

 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,

 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

rzut

DO PEWNOŚCI SIEBIE – 6 tygodniowy kurs wspierający nastolatków

Warsztaty budowania dobrej relacji ze sobą i otoczeniem dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Autorski program Anny Mayer.

Fundamentem wielu naszych umiejętności społecznych i dobrej relacji z samym sobą jest zdrowe poczucie własnej wartości. Jego istotnym przejawem z kolei jest pewność siebie oparta na szacunku do siebie i innych. W rzeczywistości szybkich zmian, świat wartości jest mocno narażony na zachwianie, zniekształcenie, a nawet zepchnięcie na nieistotny plan. Równolegle i nierozerwalnie tym samym procesom podlega nasze poczucie własnej wartości. Młodzież w swoim wielopoziomowym procesie zmian okresu dorastania, szczególnie potrzebuje PEWNYCH punktów odniesienia.

Program „Do pewności siebie” oparty jest na 6 zasadniczych blokach:

1. Myśli i przekonania (wymiar poznawczy),

2. Czuję ( wymiar emocjonalny)

3. Wiem „CO, JAK i DLACZEGO” chcę i wybieram (wymiar fizyczny, dbanie o siebie),

4. Ludzie, którymi się otaczam (wymiar społeczny)

5. Tworzę, wpływam, nadaję sens (wymiar działań i/lub kreatywność),

6. Świat wartości ( wymiar duchowy).

 

Na naszych spotkaniach poruszymy szeroki zakres tematyczny m.in.:

rozpoznania emocji i umiejętności ich samoregulacji

komunikację międzyludzką

rozpoznawanie „gier psychologicznych” mających miejsce w relacjach

uważną autorefleksję

stawianie granic, nie barier (empatia + asertywność)

umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami

talenty i potencjały

I wiele innych …

 

W kameralnym gronie nauczymy się budować atmosferę zaufania, otwartości i wzajemnego szacunku, tak, aby każdy uczestnik rozpoznał i poczuł swój osobisty potencjał talentów i możliwości, jakimi dysponuje.

 

Korzyści projektu:

Wiedza, jak za pomocą świadomych myśli i pracą nad przekonaniami wpływać na swoje samopoczucie i funkcjonowanie

Rozpoznanie jak kreować i kierować swoim życiem, lepiej słuchać siebie i odpowiedzialniej podejmować decyzje

Zwiększenie poziomu autorefleksji

Poszerzenie świadomości swoich emocji i sposobów ich regulowania (lęki, wysoko wrażliwość, napięcia emocjonalne itp.)

Zwiększenie uważności na motywy i intencje podejmowanych wyborów (praca nad motywacją wewnętrzną), np. dotyczących własnego zdrowia

Przekierowanie uwagi z nastawienia oceniającego na doceniające,

Pogłębienie umiejętności komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktu

Trening stawiania granic (empatia+asertywność,)

rozpoznanie swoich sposobów wyrażania siebie w świecie zewnętrznym jako bazowa umiejętność radzenia sobie z emocjami

Pogłębiony kontakt ze swoim osobistym potencjałem w pracy z rozbudzaniem kreatywności

Uwrażliwienie na świat osobistych i uniwersalnych wartości ( tolerancja, szacunek, samoakceptacja).

 

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-10.30 w systemie 6-tygodniowym.

Zapisy poprzez maila.

rzut

Mindfulness z elementami Arteterapii - trening umiejętności społecznych Sopot, Gdynia

Mindfulness inaczej Uważność to świadome, pełne ciekawości i otwartości doświadczanie chwili obecnej. Zarówno tego, co nas otacza, czyli przedmiotów, przyrody i innych ludzi, jak i tego, co dzieje się w nas samych, czyli odczuć z ciała, myśli czy emocji.

Dzięki treningowi uważności można osiągnąć równowagę emocjonalną, nauczyć się sztuki koncentracji i relaksu, oraz tego, jak radzić sobie ze stresem, jak zmniejszyć napięcie nerwowe, wypracować w sobie umiejętność uspokajania się, kiedy pojawiają się gniew lub zdenerwowanie. Trening uważności uczy czerpać energię z życia, cieszyć się z prostych, nawet najbardziej banalnych rzeczy, jakie przynosi ze sobą każda chwila. Dzięki treningowi uważności można się nauczyć prowadzić spokojne życie, w harmonii z innymi ludźmi i ze środowiskiem.

Zajęcia mają na celu skupienie uwagi, koncentrację, pobudzenie kreatywności poprzez zadania związane ze sztuką ( jak np. rysunek czy muzykę) oddziałowując na różne nasze zmysły ( uważny ruch, oddech, smak, uważne siedzenie w spokoju i harmonii, itp.).

To wszystko po to, by podjąć naukę jak się zatrzymać i wyciszyć.

więcej w zakładce Mindfulness