Akademia Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci i  młodzieży. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Dlaczego warto zapisać się na trening z umiejętności społecznych?

Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło listę, co musi umieć dziecko idąc do szkoły:

Oprócz ocen niezwykle istotne są kompetencje społeczne, m.in.: radzenie sobie z emocjami, kontrolowanie ich; empatia w stosunku do innych; współpraca z innymi dziećmi; umiejętność przyjmowania, że coś zrobiliśmy niewłaściwie.  Dodatkowo dla TUS ważne jest aktywne słuchanie innych.

Na zajęciach poprzez ćwiczenia, ale również gry i zabawy będziemy przyswajać wszelkie umiejętności społeczne.

Program kierowany do dzieci od lat 4, wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z podziałem na grupy wiekowe.

rzut
rzut

CELEM  PROGRAMU JEST ROZWIJANIE NASTĘPUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,

 • wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)

 • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,

 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała

 • nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),

 • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,

 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,

 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,

 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,

 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,

 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,

 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.