O nas

O nas

Nasza działalność jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, dzieci i pracowników szkół i przedszkoli. Na początku 2019 roku założyliśmy Fundację Pro Bono Societas i od tego momentu wszystkie nasze społeczne działania sformalizowaliśmy. Zależy nam przede wszystkim na rozwoju dzieci, zarówno twórczym, intelektualnym jak i emocjonalnym.

Oprócz zajęć odpłatnych staramy się zapraszać do naszych zajęć dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej czy finansowej, poza tym realizujemy wiele projektów lokalnych, których głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież. Zespół tworzą doświadczeni pedagodzy i specjaliści.

rzut

Nasz zespół

separator
photo

Kasia Lamża-Ogrodnik

koordynator, trener, animator

Założycielka Akademii Twórczego Rozwoju Kalamo, kierownik i wychowawca półkolonijny, trener,  dyplomowana dziennikarka, animator społeczny i animator profilaktyki uzależnień, członkinii Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka w Gdyni. Od 2003 r. pracowała w organizacjach pozarządowych realizując projekty społeczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, interesuje się pedadogiką i psychologią. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra; Akademię Trenera Pharus i Pomorską Szkołę Animatorów Społecznych. Od 3 lat prowadzi zajęcia z dziennikarstwa, pracy z kamerą, współpracy w grupie, pracy z emocjami, a także warsztaty artystyczne (rzeźba w glinie, decoupage, ceramika, DIY). Mama Jurka i Sabinki, wielbicielka wszelakich kotowatych.

photo

Kasia Widomska

pedagog, animator

Licencjonowany Pedagog z zakresu resocjalizacji, która ukończyła w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto w trakcie studiów magisterskich o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej oraz w trakcie studiów podyplomowych o kierunku Logopedia na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w urozmaiconych warsztatach w dziedzinie pracy z dziećmi. Ukończyła kursy pedagogiczne takie jak Trening Umiejętności Społecznych, Terapia pedagogiczna w przedszkolu i w szkole, Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i w szkole oraz kurs animatora zabaw dla dzieci.

Prywatnie otwarta, wesoła, łatwo nawiązująca kontakty. Zainteresowana sportem.

Kocha zwierzęta i podróże. Posiadaczka dwóch psów.

photo

Monika Jażdziewska

psycholog, trener

Magister psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu. Praktykę kliniczną zdobywała w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim oraz w pracowni psychologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Brała udział w wielu projektach UE jako specjalista ds. szkoleń oraz jako trener i terapeuta.

Właściciel firmy „ZoJa” Centrum Szkoleń, Terapii, Mediacji i Rozwoju Osobistego. Szkoliła i pomagała osobom w każdym wieku. Traktuje ludzi bardzo indywidualnie. Swoją wiedzę nieustannie poszerza biorąc udział w szkoleniach psychologiczno – terapeutycznych. Kocha pracę z dziećmi oraz z dorosłymi i wykorzystuje w niej swoją praktykę kliniczną oraz bogate doświadczenie.  Prowadzi warsztaty, konsultacje oraz porady psychologiczne.

Prywatnie mama cudownych bliźniaków Zosi i Jasia. Lubi taniec i muzykę.

photo

Sabina Bartosiewicz

pedagog, trener, mediator

Swoją karierę zaczęła w kierunku zarzadzania kryzysowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Była wolontariuszką w Fundacji Dr Clown.  Ukończyłam studia w Gdańsku na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z psychoterapią. Posiada kwalifikacje w prowadzeniu mediacji, treningu umiejętności społecznych i kontroli złości. Była wolontariuszką w Mrowisku. Uwielbia dzieci i pracę z nimi. Interesuje się psychologią i tańcem. Bardzo lubi rysować i biegać.

photo

Adrianna Okonkowska

psycholog, trener

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Kontroli Złości.
Terapeutka dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W pracy zawodowej wspiera
dzieci zmagające się trudnościami społeczno-emocjonalnymi. Udziela wsparcia i poradnictwa
psychologicznego rodzicom.

Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat. Jest
zwolenniczką metod pracy opartych na Pozytywnej Dyscyplinie oraz na Porozumieniu Bez
Przemocy.
Prywatnie wielbicielka Tatr, podróży oraz psów.

Fundacja Pro Bono Societas