Działania społeczne

Fundacja Pro Bono Societas powstała w styczniu 2019 roku, było to sformalizowanie naszych działań realizowanych do tej pory nieformalnie, we współpracy m.in. z Fundacją Kultury Liberty, Yacht Klub Stal, przedszkolami i szkołami z Gdyni.
Angażujemy się w życie lokalne naszego miasta organizując festyny, pikniki, spotkania sąsiedzkie, warsztaty dla dzieci, Kluby kobiet, etc.
Od początku wojny w Ukrainie zaangażujemy się w działania pomocowe tworząc bazy danych, organizując mieszkania, pomoc w rejestracji w urzędach, szkołach, organizowanie tymczasowych schronisk dla uchodźców, niezbędnych środków materialnych, a nawet pomoc w opiece zdrowotnej. Organizujemy wsparcie psychologiczne dla kobiet i czas wolny dzieciom w formie warsztatów kreatywnych. Otworzyliśmy kilka grup pomocowych funkcjonujących na fb, pomagających w wymianie informacji. Cały czas staramy się pozyskiwać środki na nasze społeczne działania.