Działania społeczne

Fundacja Pro Bono Societas została formalnie założona w styczniu 2019 roku, aby uporządkować dotychczasowe nieformalne inicjatywy, prowadzone we współpracy m.in. z Fundacją Kultury Liberty, Yacht Klubem Stal, przedszkolami i szkołami z Gdyni.

Nasz główny cel to zaangażowanie się w rozwój lokalnej społeczności poprzez organizację różnorodnych wydarzeń takich jak festyny, pikniki, spotkania sąsiedzkie oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Dążymy do wspierania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, jak również rozwijania potencjału osobistego kobiet i promowania integracji społecznej.

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, zaangażowaliśmy się w działania pomocowe, tworząc bazy danych, organizując miejsca pobytu, udzielając pomocy w procesie rejestracji w urzędach i szkołach. Organizujemy tymczasowe schroniska dla uchodźców, dostarczając niezbędne środki materialne oraz udzielając wsparcia w zakresie opieki zdrowotnej. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne dla uchodźczyń oraz organizujemy zajęcia kreatywne dla ich dzieci.

W ramach działań pomocowych utworzyliśmy kilka grup wsparcia na platformie Facebook, mających na celu wymianę informacji, integrację oraz wspieranie się nawzajem. Wciąż aktywnie pozyskujemy środki finansowe, aby kontynuować nasze społeczne inicjatywy. Nasza fundacja dedykowana jest pełnemu zaangażowaniu na rzecz dobra społeczeństwa i ciągłemu dążeniu do poprawy warunków życia lokalnej społeczności oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Do tej pory udało nam się pozyskać środki m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (fundusze norweskie), Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademickiego Związku Sportowego, a także z Miasta Gdyni i Gminy Żukowo (Pomorskie z Ukrainą).