Działania społeczne

“Dajemy radę – wsparcie ukraińskich dzieci i młodzieży”

“Dajemy radę” – to nasz nowy projekt polsko-ukraiński, realizowany dzięki dotacji Fundacji Edukacji dla Demokracji w ramach działań Wspieramy Ukrainę.

Od grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni realizujemy projekt “Dajemy Radę” Fundacji Pro Bono Sociates.

Projekt dedykowany jest uczniom i uczennicom pochodzenia ukraińskiego, którzy od niedawna zostali mieszkańcami Gdyni. W ramach projektu odbędą się następujące działania:

  • Wsparcie psychologa ukraińskiego (warsztaty w max. 12 osobowych grupach) oraz dyżur dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas warsztatów dzieci nabędą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozumienia swoich emocji, umiejętności ich kontrolowania czy kanalizowania tych negatywnych. Zajęcia w dużej mierze oparte będą na Treningu Umiejętności Społecznych. Dzieci zostaną zakwalifikowane do odpowiednich grup wiekowych, aby dostosować zajęcia do rozwoju psychofizycznego uczestników. Oprócz warsztatów do dyspozycji społeczności szkolnej będzie psycholog pochodzenia ukraińskiego celem prowadzenia indywidualnych konsultacji. 
  • Zajęcia w ramach tzw. lekcji ojczystych. W ramach tych zajęć chcemy prowadzić zajęcia dotyczące ukraińskiej kultury i tradycji. Zajęcia zorganizowane zostaną dla chętnych uczniów z podziałem na grupy wiekowe by jak najlepiej dopasować metody pracy do wieku uczestników.  
  • Wycieczki po mieście dla grupy chętnych uczniów. Planujemy zorganizowanie 6 wycieczek po Gdyni, mających na celu zapoznanie z topografią miasta, ale także poznaniem głównych atrakcji i ważnych miejsc na kulturalno-turystycznej mapie Gdyni. Do współpracy chcemy zaprosić instytucje sztuki i kultury działające w naszym mieście. 
  • Dzień ukraiński. Ma to być wydarzenie, podczas którego swoje zdolności, doświadczenia i zainteresowania będą mogły zaprezentować swoim rówieśnikom dzieci z Ukrainy. Chcemy, aby był to czas kiedy polskie dzieci lepiej poznają swoich sąsiadów, nowych kolegów i koleżanki. Mamy również nadzieję, że tego dnia będziemy mogli pochwalić się efektami naszych wycieczek po mieście w postaci filmików / prezentacji zdjęć lub może wydanego przewodnika.  

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

Kontakt w sprawie działań w projekcie: 

Szkoła Podstawowa nr 23 – Maria Dmitrenko, tel. 721396453 

Fundacja Pro Bono Societas – Katarzyna Lamża Ogrodnik, tel. 519857048 


Do pobrania