Działania społeczne

Pozytywny re-start czyli warsztaty wyjazdowe dla uchodźców z Ukrainy

Projekt obejmuje organizację czterech turnusów 10-dniowych (wyjazdowych warsztatów edukacyjnych) skierowanych do ukraińskich kobiet i ich dzieci.
Projekt jest realizowany dzięki dotacji ze środków norweskich,w ramach programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
W ramach projektu uczestniczki biorą udział w:
1. Warsztatach psychologiczno-integracyjnych.
2. Warsztatach coachingowych z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, tworzenia ”marki osobistej”, wykorzystania swojego potencjału, umiejętności podejmowania decyzji i negocjacji.
3. Warsztatach obywatelskich, z umiejętności korzystania z usług instytucji publicznych, przewodnik po urzędach, znajomości opieki zdrowotnej, etc
4. Warsztatach z aktywizacji zawodowej: kursów podnoszących kwalifikacje, pisania cv i listu motywacyjnego, autoprezentacji, etc
5. Warsztatach Umiejętności Społecznych, wzmacniających kompetencje społeczne, warsztatów akulturacyjnych,
wyrównujących różnice kulturowe.
6. Arteterapii, warsztatów artystycznych o właściwościach terapeutycznych, wspierających rozwój osobisty, uważność, pomagających radzić sobie ze stresem
7. Fotografoterapii: warsztatów fotograficznych połączonych ze spotkaniem ze stylistka˛ i profesjonalna˛ sesja˛ fotograficzna˛
Osobom wyłonionym w trakcie programu, u których zdiagnozujemy taką potrzebę zagwarantujemy terapię pracy z traumą.
W tym samym czasie, równolegle dzieciom naszych uchodźczyń zaoferujemy liczne atrakcje, zajęcia edukacyjne, plastyczne,
sportowe, ale także Trening Umiejętności Społecznych, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, warsztatami
wspierającymi rozwój społeczno emocjonalny i oczywiście dużo dobrej zabawy z wykorzystaniem okoliczności przyrody: jezior,
kaszubskich lasów. Zabierzemy także dzieci na wycieczkę do Parku Etnograficznego Wdzydze Kiszewskie, gdzie dzieci będą miały okazję wziąć udział w regionalnych warsztatach. Na organizujemy polsko-ukraińską biesiadę, na którą zaprosimy
Koło Gospodyń Wiejskich i regionalny zespół pieśni i tańca Modraki z Parchowa.
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Wypoczynkowym Dal Sol w Parchowie.
Relacja na: https://www.facebook.com/probonosocietas

Do pobrania